Parallels for ĀVDīp zu Ca, Sū., 1, 23.2.2.0

Text line: śacīpatim ityanena śacīsambhogavyāsaktam apyaham upāsituṃ kṣama iti bharadvājo darśayati //
no other annotations for this line