Parallels for ĀVDīp zu Ca, Sū., 26, 103.2.5.0

Text line: kiṃvā anekadravyasaṃyogād atra virodhinām avirodhaḥ virodhimātrasaṃyoga eva virodhī bhavati //
no other annotations for this line