Parallels for ĀVDīp zu Ca, Vim., 1, 14.4.5.0

Text line: satatopayogena hi tailaṃ vātād adhikaṃ bhavati tena vātaṃ jayatītyarthaḥ //
no other annotations for this line