Parallels for ĀVDīp zu Ca, Cik., 1, 74.2.1.0

Text line: parṇyaś catasra iti śālaparṇī pṛśniparṇī mudgaparṇī māṣaparṇī ca //
no other annotations for this line