Parallels for ĀVDīp zu Ca, Sū., 28, 19.2.3.0

Text line: śukraṃ hi duṣṭaṃ sāpatyaṃ sadāraṃ bādhate naramiti atrāpatyabādhā rogiklībādyapatyajanakatvena dārabādhā tu srāvigarbhādijanakatvena //
no other annotations for this line