Parallels for VaikhGṛS, 2, 5.6.0

Text line: atha paristīryāyurdā agna āyurdā deveti pradhānaṃ pañca vāruṇaṃ vyāhṛtiparyantaṃ juhoti //
no other annotations for this line