Parallels for SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 122.2.2

Text line: patnīputrasuhṛdvargaiḥ svakarmanirato 'vasat //
no other annotations for this line