Parallels for Ratnadīpikā, 1.58.2

Text line: raktabindusamāyuktaṃ bhagnaṃ kākapadānvitam //
no other annotations for this line