Parallels for RRSṬīkā zu RRS, 5, 9.2.4.0

Text line: kāṣṭhāṃ prāptau pītaraktavarṇau paripūrṇau vihāya caturdaśavarṇapūrṇaṃ khanijaṃ bhavati //
no other annotations for this line