Parallels for Ayurvedarasāyana zu AHS, Sū., 16, 12.1.5.0

Text line: nanu varṣāsu tailaṃ varṣānte sarpirvasāmajjānau mādhava iti yo 'yaṃ niyamaḥ sa kiṃcid apekṣya vartate āhosvid anapekṣya ity asmin paryanuyoga idam āha //
no other annotations for this line