Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.6.0

Text line: atra tu cāturvarṇyāśramāgatam ityāśramaśabdena teṣāṃ buddhisthatvādasti prasaṅgaḥ //
no other annotations for this line