Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.8.3

Text line: ete krameṇa viprāṇāṃ catvāraḥ pṛthagāśramāḥ //
no other annotations for this line