Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.13.0

Text line: tatropanayanena saṃskṛto brahmacārī //
no other annotations for this line