Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.14.0

Text line: brahmacaryam āgām upa mā nayasva //
no other annotations for this line