Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.18.0

Text line: upanayanaṃ ca garbhādhānādiṣu paṭhitatvāt brāhmaḥ saṃskāraḥ //
no other annotations for this line