Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.97.3

Text line: yasmāccāndrāyaṇāt śuddhisteṣāṃ bhavati nānyathā //
no other annotations for this line