Parallels for ParDhSmṛti, 6.2.1

Text line: krauñcasārasahaṃsāṃś ca cakravākaṃ ca kukkuṭam /
no other annotations for this line