Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.122.1

Text line: śarmavad brāhmaṇasya syādrājño rakṣāsamanvitam /
no other annotations for this line