Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.125.0

Text line: maṅgalyādīni pūrvapadāni //
no other annotations for this line