Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.128.0

Text line: strīṇāṃ tu śrīdāsītyādi //
no other annotations for this line