Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.130.2

Text line: pitā nāma karotyekākṣaraṃ dvyakṣaraṃ tryakṣaraṃ caturakṣaramaparimitaṃ vā ghoṣavad ādyantarantasthaṃ dīrghābhiniṣṭhānāntam //
no other annotations for this line