Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.161.2

Text line: jīvikā tasya bālasya tenaiva tu bhaviṣyati //
no other annotations for this line