Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.191.2

Text line: yathopapādamūtrapurīṣo bhavati /
no other annotations for this line