Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.195.3

Text line: ṣaṣṭhīṃ pratipadaṃ caiva varjayitvā tathāṣṭamīm //
no other annotations for this line