Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.196.2

Text line: evaṃ suniścite kāle vidyārambhaṃ tu kārayet //
no other annotations for this line