Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.244.2

Text line: ṛjavaste tu sarve syuravraṇāḥ saumyadarśanāḥ /
no other annotations for this line