Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.250.2

Text line: karpāsamupavītaṃ brāhmaṇasya /
no other annotations for this line