Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.266.2

Text line: sāvitryā trivṛtaṃ kuryānnavasūtraṃ tu tadbhavet //
no other annotations for this line