Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.289.3

Text line: sāvitryā daśakṛtvo'dbhirmantritābhistadukṣayet //
no other annotations for this line