Parallels for Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2.313.3

Text line: sajātīyagṛheṣveva sārvavarṇikameva vā //
no other annotations for this line