Parallels for MānGS, 2, 15.1.7

Text line: bṛhaspatayaś ca mā viśve ca mā devā dyauś copariṣṭād gopāyatām //
no other annotations for this line