Parallels for ChU, 4, 16.4.1

Text line: atha yatra upākṛte prātaranuvāke na purā paridhānīyāyā brahmā vyavavadaty ubhe eva vartanī saṃskurvanti /
no other annotations for this line