Parallels for KāṭhGS, 12.1.1

Text line: amīvahā vāstoṣpata iti catasṛbhir vāstoṣpatīyasya sthālīpākasyeṣṭvātha vāstv āviśet /
no other annotations for this line