Parallels for Āsapt, 2.598.2

Text line: harasi kṣipasi taralayasi bhramayasi tolayasi pātayasi //
no other annotations for this line