Parallels for Āsapt, 2.654.1

Text line: santāpamohakampān saṃpādayituṃ nihantum api jantūn /
no other annotations for this line