Parallels for Āsapt, 2.387.1

Text line: pretaiḥ praśastasattvā sāśru vṛkair vīkṣitā skhaladgrāsaiḥ /
no other annotations for this line