Parallels for ŚāṅkhĀ, 8, 6.1.0

Text line: yas tityāja sacividaṃ sakhāyaṃ na tasya vācy api bhāgo asti //
no other annotations for this line