Parallels for ŚāṅkhĀ, 2, 9.5.0

Text line: tad yad ete antataḥ śaṃsati saṃsiddhābhir bṛhatībhir auṣṇihīm aśītiṃ samārohāṇīti //
no other annotations for this line