Parallels for Śusa, 1.3.9

Text line: sa ca pracchannapātakajñānādbhīto vismitaśca preṣitaśca tayā dharmavyādhapārśva vārāṇasīṃ nagarīṃ yayau /
no other annotations for this line