Parallels for Śusa, 1.8.3

Text line: tato yāvatsā tāṃ sārikāṃ galamoṭanapūrvaṃ vināśayati tāvaduḍḍīya yayau /
no other annotations for this line