Parallels for Śusa, 1.8.6

Text line: sā ca śukavacanaṃ śakunamiti kṛtvā prahasya tamāha he śukarāja narāntarāsvādaṃ vijñātuṃ pracalitāsmi /
no other annotations for this line