Parallels for ŚāṅkhĀ, 12, 3.5.2

Text line: ayaṃ mūrdhā parameṣṭhī suvarcāḥ sajātānām uttamaśloko astu //
no other annotations for this line