Parallels for ṚV, 2, 24.5.1

Text line: sanā tā kācid bhuvanā bhavītvā mādbhiḥ śaradbhir duro varanta vaḥ /
no other annotations for this line