Parallels for ṚV, 2, 24.9.1

Text line: sa saṃnayaḥ sa vinayaḥ purohitaḥ sa suṣṭutaḥ sa yudhi brahmaṇaspatiḥ /
no other annotations for this line