Parallels for ṚV, 2, 24.12.1

Text line: viśvaṃ satyam maghavānā yuvor id āpaś cana pra minanti vrataṃ vām /
no other annotations for this line