Parallels for ṚV, 1, 72.3.1

Text line: tisro yad agne śaradas tvām icchuciṃ ghṛtena śucayaḥ saparyān /
no other annotations for this line