Parallels for ṚV, 1, 87.1.1

Text line: pratvakṣasaḥ pratavaso virapśino 'nānatā avithurā ṛjīṣiṇaḥ /
no other annotations for this line