Parallels for AbhCint, 3.203.2

Text line: vijātā ca prajātā ca jātāpatyā prasūtikā //
no other annotations for this line