Parallels for AbhCint, 3.222.2

Text line: dhātrī tu syādupamātā vīramātā tu vīrasūḥ //
no other annotations for this line