Parallels for ṚV, 7, 56.14.1

Text line: pra budhnyā va īrate mahāṃsi pra nāmāni prayajyavas tiradhvam /
no other annotations for this line